• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
72 213/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพตัดผมชาย - หญิง ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
71 210/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง ภาคเรียนที่ 1/2556 (ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 15 กันยายน 2556
70 135/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสารเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
69 207/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญวันพระ ประจำปี 2556
68 206/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตกแต่งรถขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอควนกาหลง ในงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประจำปี 2556
67 204/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนงานเกษร (ฟาร์มสัตว์)
66 205/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง คนงานเกษตร (งานฟาร์มสัตว์)
65 200/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีการศึกษา 2556
64 199/56 2013-09-09 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2556
63 198/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2556
62 197/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียน - นักศึกษาในต่างประเทศ และเตรียมควมพร้อมด้านภาษาที่ 2
61 196/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน
60 192/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
59 195/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
58 191/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจโครงการทุนอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
57 194/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2556
56 187/56 2013-09-09 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่เวรยามรักษาการณืและหน้าที่ผู้ตรวจเวรยามประจำวัน
55 128/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบเสร็จ
54 186/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2 เรื่อง "การเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการค้าแบบเศรษฐกิจพอเพียง"
53 185/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง ภาคเรียนที่ 1/2556 (ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2556)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ